Sự Kiện Trong Game

Summer ( mùa hè)

Summer Event - Sự kiện Mùa Hè - Hỏa Diệm Quỷ ( Ô Mùa Hè )

NỘI DUNG
Sự kiện mùa hè là một sự kiện mà Ghost Flame Fire (Hỏa Diệm Quỷ) sẽ xâm chiếm lục địa Mu, khi tiêu diệt bạn sẽ có cơ hội nhận được Rất nhiều vật phẩm như là:
- Ngọc
- Zen
- Trang bị + May mắn.
 
ĐỊA ĐIỂM:
 
- Lorencia