Sự Kiện Trong Game

Binh Đoàn Hoàng Kim | Golden Invasion

Sự kiện Săn KunDun box - Golden Monster (Boss Vàng) trong MUSTAR.VN

 

 

Sự kiện Săn KunDun box - Golden Monster (Boss Vàng)

1. NỘI DUNG:

 

Khi tới thời gian sụ kiện, một lượng lớn quái vật Vàng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Người chơi tiêu diệt thành công sẽ nhận được các hộp Box of Kundun (+1-->+5) để thu được các vật phẩm hoàn hảo.

 

2. ĐỊA ĐIỂM:

Hình Ảnh Loại Quái Vật Vật Phẩm Rơi Bản Đồ Xuất Hiện
Golden Goblin Box of Kundun +1 Lorencia, Noria
Golden Titan Box of Kundun +2  Devias
Golden Dragon Box of Kundun +3 Lorencia, Noria, Devias
Golden Lizard Kings  Box of Kundun +4 Atlans
Golden Tantallos  Box of Kundun +5 Tarkan
Golden Soldier
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +1     Devias
Golden Rabbit
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +1     Elbeland
Golden Knight
(Season 6 trở lên)        
Box of Kundun +1 Dungeon
Golden Devil
(Season 6 trở lên)       
 Box of Kundun +2 Dungeon
Golden Vepar
(Season 6 trở lên)        
Box of Kundun +2 Atlans
Golden Wheel
(Season 6 trở lên)        
Box of Kundun +3 Tarkan
Golden Stone Golem
(Season 6 trở lên)        
Box of Kundun +3 Aida
Golden Crust
(Season 6 trở lên)       
Box of Kundun +3  Icarus
Golden Satyros
(Season 6 trở lên)        
Box of Kundun +4 Kanturu
Golden Twin Tail
(Season 6 trở lên)        
Box of Kundun +4 Relics Kanturu
Great Golden Dragon
(Season 6 trở lên)        
Box of Kundun +5 Kanturu,The Cleon (Raklion)
Golden Napin
(Season 6 trở lên)        
Box of Kundun +5 Swamp of Peace
Golden Iron Knight
(Season 6 trở lên)        
Box of Kundun +5 The Cleon (Raklion)

 

3. THỜI GIAN: (2h 1 lần)

 • 01     30
  03     30
  05     30
  07     30
  09     30
  11     30
  13     30
  15     30
  17     30
  19     30
  21     30
  23     30

Trên đây là bảng phân Boss hệ thống Boss Hoàng kim trong game, Hi vọng với Event Boss Hoàng kim sẽ góp phần đưa ae game thủ trở lại những cuộc phiêu lưu , tìm kiếm những món đồ giá trị .

MU Star Online