Hướng dẫn

SỬ DỤNG /PICK ITEM /ATTACK VÀ /OFFATTACK VẪN NHẶT ĐỒ

Hướng Dẫn Offlevel Offattack Tự Động Đánh Khi Offline

Hướng dẫn sử dụng chức năng Offlevel hay Offattack. Tự động đánh trong game khi Offline là tính năng tắt game nhưng nhân vật vẫn Online. thích hợp cho các bạn khi có việc bận không thể online nhưng vẫn có thể nhận được exp và train như bình thường. Thích hợp với nhân viên văn phòng, công sở hoặc người có công việc bận không thể online được. Sau khi offattack nhân vật vẫn nhặt Zen nhặt Ngọc theo ý anh em!!

Hướng dẫn sử dụng chức năng Attack hay Offattack khi Offline

 

Bước 1. Thiết lập tự động đánh Attack hay Offattack:

Lệnh /Attack

Sử dụng lệnh/Pick trong lúc /Attack sẽ tự động nhặt item như yêu cầu:

Ví dụ muốn nhặt Bless sử dụng /Pick Bless

Muốn nhặt Soul sử dụng /pick Soul

Muốn nhặt Life sử dụng /pick Life

Muốn nhặt Đá Hộ Mệnh sử dụng /pick dhm

Muốn nhặt Ngọc Sáng Tạo sử dụng /pick creation

Muốn nhặt Zen sử dụng /pick zen

Muốn nhặt lông vũ sử dụng /pick longvu viết liền không dấu

Sau khi thao tác hết những thứ cần thiết bạn có thể sử dụng

/OFFATTACK tự đánh không cần bật máy trong quá trong /Offattack thì nhân vật vẫn nhặt được toàn bộ item mình cài đặt ở lệnh /pick trước đó

Hướng dẫn sử dụng chức năng Offlevel hay Offattack khi Offline

Hướng dẫn sử dụng chức năng Offlevel hay Offattack khi Offline

Bước 2: Thiết lập offline:

    Sau khi hoàn thành bước 1, nhân vật sẽ tự động đánh. Lúc ấy các bạn có thể offline để nhân vật có thể tự động ngắt kết nối bằng cú pháp: /offattack Sau đó nhân vật sẽ tự động ngắt kết nối và sẽ có bản Reconnecting. Lúc ấy bạn phải tắt main đi bằng nút X trên cùng phía bên phải. Lúc đó nhân vật của bạn đã thực hiện xong việc Offlevel.

Hướng dẫn sử dụng chức năng Offlevel hay Offattack khi Offline

Hướng dẫn sử dụng chức năng Offlevel hay Offattack khi Offline

Hướng dẫn sử dụng chức năng Offlevel hay Offattack khi Offline